מודל הסמכות החדשה - אצלנו בכפר

'הסמכות החדשה' מבוססת על ההנחה כי תפקידנו כבעלי הסמכות (מורים, מחנכות פנימייה, מדריכות וכו' ) הוא לשמר את סמכותנו תוך שמירה על כבודה של הנערה לצד מסלול התפתחותה ותפקודה התקין בכפר ובחייה בכלל.

 הסמכות החדשה אינה מבוססת על הכנעת הנערה והשגת שליטה מלאה בהתנהגותה אלא על העברת מסר ברור: "אנו מכבדים אותך ואת בחירותיך, אך מאחר ואת חשובה לנו, לא נוותר לך ולא נוותר עלייך !"

כדי להעביר מסר זה באופן אפקטיבי בעידן הנוכחי, אנו נזקקים לאסטרטגיות חדשות להן לא נזקקו בעבר, כאשר הסמכות  נתפסה כמובנת מאליה. בהתאם למודל זה ישנן מגוון דרכים לכינון הסמכות החדשה במערכת החינוכית. דרכים אלו מבוססות על יצירת רשת תמיכה המסייעת בביסוס הסמכות ונקיטת פעולות להתמודדות יעילה ולא מסלימה עם התנהגויות כגון התחצפות, דיבור בוטה, חוסר נוכחות במסגרת בית הספר ופעילויות הפנימייה.

 

לקריאה נוספת:

 

http://www.newauthority.org.il/

 

http://www.newauthority.org.il/Data/Forums/FilesForum/678_636202664101701816.pdf

 

http://www.newauthority.org.il/Data/Forums/FilesForum/676_636202662385997950.pdf

 

accessibility