הרשמה לשנת תש"פא בעיצומה! לכיתות ט'-יא'. לפרטים: שרה- 0503177779 קישור לשליחת מייל klita@ayhs.org.il

accessibility