הרשמה לשנת תש"פ בעיצומה! לכיתות ט'-יא'. לפרטים מירב 0503177779

accessibility