ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד בעיצומה. מקומות אחרונים לכיתות ט' וי' לפרטים: הוד- 0503177779 לשליחת מייל klita@ayhs.org.il

accessibility