לוח חופשות

לוח חופשות – שנה"ל תשע"ח

enlightenedיתכנו שינויים בלוח החופשות במהלך השנה.

 

תאריך עברי

תאריך לועזי

אירוע

כב' אלול תשע"ח

2.9.18

תחילת שנת הלימודים

כח' אלול תשע"ח

8.9.18

חופשת שבת "ניצבים"

כט' אלול תשע"ח-ג' תשרי תשע"ט יציאה הביתה בכ"ז אלול בצהרים

9-12.18

חופשת ראש השנה

חזרה ביום רביעי, צום גדליה

ט' – כ"ב תשרי תשע"ט

יציאה הביתה בח' תשרי בצהרים

17.9-2.10.18

חופשת יוה"כ וסוכות

חזרה כרגיל בכ"ב תשרי

ד' חשון תשע"ט

12.10.18

חופשת שבת "נח"

יא' חשון תשע"ט

20.10.18

חופשת שבת "לך לך"

כה' חשון תשע"ט

3.11.18

חופשת שבת "חיי שרה"

ט' כסלו תשע"ט

17.11.18

חופשת שבת "ויצא"

טז' כסלו תשע"ט

24.11.18

חופשת שבת "וישלח"

כ"ה כסלו - ב' טבת תשע"ט

יציאה הביתה בכ"ה כסלו בצהרים

3-10.12.18

חופשת חנוכה

חזרה בב' טבת בערב

י"ד  טבת תשע"ט

22.12.18

חופשת שבת "ויחי"

כ"ח טבת תשע"ט

5.1.19

חופשת שבת "וארא"

י"ג  שבט תשע"ט  

19.1.19

חופשת שבת " בשלח"

יט' שבט תשע"ט  

יציאה ביום חמישי בצהרים אחרי יום הורים

25-26.1.19

חופשת שבת "יתרו"

ד' אדר א' תשע"ט

9.2.19

חופשת שבת "תרומה"

יח' אדר א' תשע"ט

23.2.19

חופשת שבת "כי תשא"

ב' אדר ב' תשע"ט

9.3.19

חופשת שבת "פקודי"

יג' אדר ב' -יז' אדר ב' תשע"ט

יציאה בתענית אסתר, בבוקר

20-24.3.19

חופשת פורים

חזרה לכפר בי"ז אדר

כג' אדר ב' תשע"ט

30.3.19

חופשת שבת "שמיני"

ו' ניסן – י' ניסן תשע"ט  

קייטנת פסח בכפר

11.4-15.4.19

קייטנת פסח

יא' ניסן – כג' ניסן תשע"ט

16.4-28.4.19

חופשת פסח

ג' – ז' אייר תשע"ט

יציאה הביתה בג' אייר ב12:00

8-12.5.19

חופשת יום העצמאות

ושבת "אמור"

י"ח –כא' אייר תשע"ט

יציאה הביתה בי"ח אייר בצהרים

23.5-26.5.19

חופשת ל"ג בעומר

ושבת "בחוקותי"

ה' סיון - ז' סיון תשע"ט

7-10.6.19

חופשת  שבת "נשא" ושבועות

חזרה ביום שני, אסרו חג, בערב

י"ז סיון תשע"ט

20.6.19

סיום לימודים שבת חופשית "בהעלותך"

כ" סיון-ז' תמוז תשע"ט

23.6-10.7.19

פעילות קיץ בכפר

 
יתכנו שינויים בלוח החופשות במהלך השנה

accessibility