החיים בפנימיה

הפנימיה מהווה עבור רוב הבנות מעין בית שני. צוות הפנימיה נותן מענה לכל בעיה שמתעוררת במשך כל זמן שהותה של הנערה בכפר ודואג לצרכיה הבסיסיים. 

לכל קבוצה בכפר יש מחנכת כיתה, מחנכת פנימיה, בת שירות או מורה חיילת ועובדת סוציאלית. צוות הכיתה עובד בצורה מסונכרנת ובתיאום מלא, דבר המאפשר לנערה להיות בסביבה מחזיקה ומוגנת. 

צוות הפנימיה מקיים קשר רציף ומשמעותי עם צוות בית הספר ועם הצוות הטיפולי. 

צוות הפנימיה רואה חשיבות גדולה להיות בקשר עם ההורים של הנערה וליידע אותם בהתנהלותה והתנהגותה של בתם.

סדר היום בכפר

 

הקשר עם אנשי המושב

אחת המטרות החשובות שלנו בכפר היא לבנות אצל הנערות את תחושת השייכות לקהילה ולחברה בכלל. חשוב לנו שהבנות תהיינה מודעות שהכפר שוכן בתוך ישוב אשר גרות בו משפחות, מחובתן להתחשב באורחות החיים של התושבים וכן בשימוש במתקנים  ואזורים העומדים לרשות אנשי המושב. קיימים שיתופי פעולה בין תושבי הישוב לבנות הכפר בממספר תחומים. מספר משפחות לא קטן פותח את ביתו לארח בנות מהכפר באופן קבוע לארוחה בשבת. במבט מן הצד נראה שבחלק גדול מהמקרים, נוצר קשר יציב ומשמעותי בין הבנות למשפחה. הבנות נחשפות להתנהלות של משפחה נורמטיבית ומקבלות יחס עוטף וחם. 

accessibility